Logo
 

Informační tabule měst a obcí

 
     

Obecním, městským úřadům nabízíme komplexní zpracování podkladů pro informační panely. Texty, ortofotomapa, popis jednotlivých míst na fotonáhledu, legenda, zajímavá místa, informace o regionu, historie obce, atd. Tato forma propagace a informací využitelná i pro komerční účely, informace o firmách, podnikatelských subjektech, např. pohostinství, autoopravna, vinný sklep, hotel, penzion, atd.
 

Další ukázky informačních panelů

 
www.fotokamrla.cz            Letecká fotografie a laboratoř     Napište nám     Kde nás najdete